Close
Type at least 1 character to search
Back to top

Сдружението цели да развие широка мрежа от професионални и дебютиращи артисти, неправителствени организации, образователни и културни институции. “Контемпора” разчита на множество съмишленици и приятели, които подкрепят и подпомагат дейностите и.

Сдружение “Контемпора” е създадено, за да подпомага млади и утвърдени, местни и международни артисти като предоставя пространство за експерименти в полето на съвременните изкуства. 

Дейностите на сдружение “Контемпора” са фокусирани главно върху организирането на резиденции в сферата  на визуалните изкуства, театър, танц, кино, музика, литература, теория на изкуствата и др. Организацията работи активно в посока подпомагане на младото поколение артисти, осигурявайки им условия за пълноценен обмен на знания и опит по време на резиденциите, както и частично или пълно покритие на продукционни и логистични разходи.

Резиденцията предлага  стимулираща атмосфера за международни и български артисти, куратори и изследователи. Чрез създаването на възможности за срещи, програмата осигурява среда, насърчаваща експериментите в различни дисциплинарни области. По време на резиденциите художниците се фокусират върху изследвания, продукция, усвояване на нови умения, критичен дискурс и сътрудничество.

Сдружението цели да развие широка мрежа от професионални и дебютиращи артисти, неправителствени организации, образователни и културни институции. “Контемпора” разчита на множество съмишленици и приятели, които подкрепят и подпомагат дейностите и. 

Членовете на сдружение “Контемпора” са хора с общи интереси в областта на съвременното изкуство и участват активно в културната сцена в България, Швейцария и Франция. Мисията им е да създадат платформа за изследвания и експерименти за международни и български артисти, която да развива и обогатява съвременната художествена сцена по света и у нас.