Close
Type at least 1 character to search
Back to top

ТВОРЧЕСКА РЕЗИДЕНЦИЯ ``RESET 2021``

4-14 МАРТ 2021, КЮСТЕНДИЛ

“RESET 2021″ е 10-дневна творческа резденция с международно участие, която ще се проведе в град Кюстендил през март месец 2021. Програмата съдържа теоретична и практическа част, публични лекции, онлайн лекции и финална изложба.

Основната идея на „RESET“ 2021 (в превод от англ. „нулиране“) е поставянето на млади и утвърдени артисти в една обща среда, която да даде възможност за нова отправна точка в творческия им опит и знания в сферата на съвременните форми на визуални изкуства: пърформанс, експериментален филм, видео арт, интерактивни инстaлации, нови медии, концептуална фотография, аудиовизуални изкуства.

Резиденцията ще предостави устойчива среда в която артистите ще имат възможност да обменят идеи, споделят професионален си опит и представят съвременно визуално изкуство пред по-широката публика.

РЕЗИДЕНТИ

Имената на избраните участници в Арт резиденция “RESET 2021” са:

Лоте де Жонг (Lotte de Jong)
Христо Калоянов (Hristo Kaloyanov)
София Димова (Sofia Dimova)
Джиаджия Ки (Jiajia Qui)
Мартиан Табаков (Martian Tabakov)
Стефан Карчев (Stephan Kartchev)
tobibienz (Tobias Bienz)
Мирян Колев (Mirian Kolev)
Елена Гуглева (Elena Gugleva)

МЕНТОРИ

ВАЛЕНТИНА ШАРА
/МЕНТОР

https://www.sciarravalentina.com

МИХАЕЛА ЛАКОВА
/МЕНТОР И ЛЕКТОР

http://mlakova.org

КИРИЛ СТАНОЕВ
/МЕНТОР

https://www.kirilstanoev.eu

ВОЙН ДЕ ВОЙН
/МЕНТОР

https://voinvoin.wixsite.com/voindevoin

ЛЕКТОРИ

НИЯ ПУШКАРОВА
/ЛЕКТОР

http://nia.watertowerartfest.com

ИВАЙЛО СТОЯНОВ
/ЛЕКТОР

https://www.stoyanov-photography.com

ЛЕКТОРИ/ОНЛАЙН

НАН УАНГ
/ЛЕКТОР

http://nanwang.org

МАРНИКС ДЕ НИЙС
/ЛЕКТОР

http://www.marnixdenijs.nl

ХАВИЕР ЛОРЕТ
/ЛЕКТОР

http://javierlloret.com

ГЕЕРТ МЮЛ
/ЛЕКТОР

https://geertmul.nl - Portrait: copyright Koos Breukel

ТОЗИ ПРОЕКТ Е РЕАЛИЗИРАН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА